I vårt arkiv finns alla våra årsredovisningar, rapport från årsstämman samt många nummer av Nytt på Krönet.