Efter beslut på extra stämma 5/11-2001. Påbörjades arbetet 2/4-2002. Alla badrum blåstes ut, och avlopp samt vattenledningar byttes. Byte av elledningar höjde amperestyrkan, och automatsäkringar installerades. Tre lägenheter inköptes för att hysa medlemmar som evakuerades p.g.a. renoveringen. Mobila toaletter och duschar sattes upp utanför husen så att medlemmarna kunde sköta det nödvändiga under reparationsarbetet. Stambytet avslutades 2004.
Här finns en pdf med kostnaderna för stambyte sammanställda