HSB BRF KRÖNET

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand behöver man ansöka om tillstånd hos styrelsen. Om styrelsen beviljar din ansökan sker det i regel bara för ett år.

Föreningen tar även ut en avgift för andrahandsupplåtelse enligt §12 i stadgarna. Avgiften är förnärvarande på 350 kr/mån

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning under §40 i våra Stadgar

Föreningen godkänner endast HSB:s blankett den finner du här.
När du har fyllt i blanketten så lämnar du den till Expeditionen på Fastlagsgatan 19
Din ansökan behandlas senare på ett ordinarie styrelsemöte.

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster