HSB BRF KRÖNET

Brandskydd

Enligt lag så måste föreningen utföra ett systematiskt brandskyddsarbete. Till vår hjälp har vi tagit Anticimex de kommer till oss en gång om året för en kontroll av brandsläckare tex. Anticimex har även hjälpt oss med den dokumentation som föreningen måste ha enligt lag.

Under året görs även systematiska kontroller av brandskyddet av styrelsen brandskyddsansvarige samt av våra fastighetsskötare. Ser du som medlem något som inte verkar okej kontakta då vår fastighetsskötare för rätt åtgärd.

ATT TÄNKA PÅ

Det är förbjudet att förvara föremål i trapphusen, så som barnvagnar, papper, kartonger och prydnadsföremål. Detta dels för att om en brand anläggs i till exempel en barnvagn, blir det mycket kraftig rökutveckling, och dessutom försvårar föremål i trapphusen brandmännens arbete. Barnvagnar skall förvaras i anvisade utrymmen eller i egen källare.

I din egen lägenhet finns en brandvarnare installerad men det är upp till dig som medlem att se till att den fungerar. En brandvarnare brukar ha en livstid på 10 år på baksidan står ett datum bör bytas innan.
Om datumet närmar sig bör du byta ut din brandvarnare. En bra tumregel är att byta batteriet till 1:advent varje år.

För övrigt är följande bra att ha i sin lägenhet
. Brandfilt
. Brandsläckare

Här finner du en bra checklista för egenkontroll i din lägenhet

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster