HSB BRF KRÖNET

Entréer och trapphus

Samtliga entréer, vind- och källar-dörrar är utrustade med nyckelbricksystem för att öka säkerheten för de boende. För besökande finns porttelefon att använda, men kom ihåg att inte släppa in obehöriga. Det kan finnas personer som ringer på och chansar på att bli insläppta. Glöm heller inte bort att se till att dörren slår igen efter dig. Om en dörr (entré- eller källardörr) inte går i lås så är det bra om du snarast anmäler detta till fastighetsskötaren.
I entrén finns det anslagstavlor där styrelse och fritidskommitté anslår meddelanden. Där finns det också postboxar där du får din post utdelad. På Fastlagsgatan 13-17 finns de i källaren.
Det är förbjudet att förvara föremål i trapphusen, så som barnvagnar, papper, kartonger och prydnadsföremål. Detta dels för att om en brand anläggs i till exempel en barnvagn, blir det mycket kraftig rökutveckling, och dessutom försvårar föremål i trapphusen brandmännens arbete. Barnvagnar skall förvaras i anvisade utrymmen eller i egen källare.

All städningen är utlagd på entrepenad till Valentins fastighetsskötsel

Nyckelbrickor

Att tänka på när man skall använda brickorna:
Först lyser det rött när man håller brickan mot plattan, strax efter lyser det grönt, och det är först då man kan öppna dörren.
När man erhållit sina brickor, är det viktigt att man så snart som möjligt testar att man verkligen kommer in genom de dörrar man skall ha tillträde till, så som entré, källare, tvättstuga, garage m.m.
OBS! Borttappade nyckelbrickor skall snarast anmälas till förtroendeman. Han spärrar då brickan som blir oanvändbar. På det viset minskar risken för att vi får in obehöriga i våra utrymmen. Tappar man bort sin bricka, eller om man vill ha en extra, så kostar den 100:-

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster