HSB BRF KRÖNET

Felanmälan

Felanmälan gör du på fastighetskötar-expeditionen, vilken du finner på Fastlagsgatan 49. Det är på norra gaveln av Block IV (östra låghuset), i källarplan.

Du kan naturligtvis också kontakta fastighetskötaren via telefon eller e-mail

Telefon : 031-46 05 40
Epost: Fastighetskötare

Expeditionstider:

Telefontid helgfria vardagar mellan 09.30 - 10.00. Övrig tid finns telefonsvarare.
E-mail kan naturligtvis skickas dygnet runt.

När du lämnar in en felanmälan, så är det viktigt att du lämnar tydliga uppgifter för att underlätta arbetet för fastighetskötaren:
◾Namn.
◾Lägenhetsnummer.
◾Beskrivning av fel.
◾Telefonnummer där du kan nås under dagtid.

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster