HSB BRF KRÖNET

Förtroendemanna Expedition

Förtroendemanna-expeditionen finner du bredvid Fastlagsgatan 19. Det är på östra gaveln av Block III (västra låghuset), alldeles invid boulebanan. Detta är förtroendemannens arbetsplats, och här finns modern kontorsutrustning för att möta alla krav på en väl fungerande verksamhet.

Här kan du bl.a:
◾Få information som nyinflyttad.
◾Ta ut pengar från inre fonden mot uppvisande av kvitton.
◾Anmäla dig till garagekö.
◾Kvittera ut nyckel till bastu och gym.
◾Få svar på vilka ingrepp som kan göras i lägenheten utan
att det krävs tillstånd från styrelsen.
◾Anmäla borttappad bricka samt beställa nya

Öppettider:

Expeditionen är öppen på helgfria måndagar mellan 18.00 - 19.00, och då kan du träffa vår förtroendeman eller någon ur styrelsen för att framföra ditt ärende.

Telefon : 031-46 05 65
E-post : Brf Krönet

Under sommaren gäller särskilda öppettider, vilka meddelas av styrelsen i god tid.

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster