HSB BRF KRÖNET

Framtidens tvättstuga

Styrelsen har beslutat att lägga detta projekt i malpåse tills vi vet hur det blir med vår tomträttsavgäld.

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster