HSB BRF KRÖNET

Historik

Bostadsrättsföreningen HSB Krönet bildades 1959, och inflyttningen började under slutet av året. Marken runt fastigheterna bestod då av lera och skräp, men det hindrade inte de första entusiasterna att ta sina nya lägenheter i besittning.

1959 tillsattes en interimstyrelse som ansvarade för föreningen tills den första styrelsen bildades 1960. Det första årsmötet hölls 1961.

Hans Ericson och Stig Jonsson har berättat om de största händelserna som skett under Krönets tid.

Under föreningens första period fanns det två fastighetsskötare och fyra städerskor som var anställda i föreningen. I 15 års tid fannsdet också en livsmedelsbutik i nuvarande Träffpunkten. När den lades ner var det under en kort tid ett möbelupplag. När det flyttade, så öppnades det en Bingo i lokalen. Många tyckte att det var roligt med bingo, men andra medlemmar var helt emot att bingospel skulle ske i en av föreningens lokaler. Människor gick runt med protestlistor, och det var en uppretad stämning mot att bingon fick finnas kvar. Styrelsen fick till slut bingoarrangörerna att avsäga sig sitt kontrakt med föreningen.
1983 startade föreningen en vävstuga. Där kan intresserade lära sig att väva under ledning av Siv Fernström.

1985 så firades 25-årsjubileet under hela året med olika tillställningar. Sven Kahnbergs trio stod för underhållningen i ordförandens garage! 25-årsdagen firades med att den nyinköpta flaggstången restes. Det stora kalaset gick av stapeln i augusti, utomhus. Det var en vild chansning vädermässigt, men vädergudarna stod föreningen bi. Regnet kom på kvällen när bord och stolar bars in. Det kan man kalla tur! För kvällsunderhållningen stod Berit Bäckström, Lennart Pluttén och Sven Kahnbergs trio.

1987 beslutade man på en extrastämma att ett byte av dåvarande fönster till 3-glas skulle ske.

1991-92 inglasades föreningens balkonger. Efter att besiktning gjorts av de gamla balkongerna, så fann man att dessa var i så dåligt skick att de skulle stängas.

Det fanns ett motstånd att inglasa balkongerna, men vid en extrastämma beslöts att så skulle ske. Ny bottenplatta och breddning av balkongerna med 30 cm gjordes. Kostnaden för renoveringen slutade på 14 milj. Då skall man ha i åtanke att den totala kostnaden för hela Krönets byggnation 1959 slutade på 14,9 milj. Många var emot inglasningen av balkongerna, men när arbetet var klart, fick dåvarande ordförande Hans Ericson både blommor och choklad som tack för att arbetet hade genomförts.

Under 1997 fördes en diskussion om hur p-däcket, som byggdes mellan 1966-67, skulle renoveras och snyggas till. Man ville få bort den grå betongen och göra däcket litet ljusare. Entreprenören misslyckades med arbetet, det blev fel färg på ytskiktet av fasaden. Tvärribbor sattes upp för att dölja den fula fasaden. Många medlemmar var missnöjda och styrelsen var av samma uppfattning. Arbetet slutfördes.

Krönets 40-års jubileum gick av stapeln 1999. Man hade satt upp stora tält på en av p-platserna. Det var mycket lyckat och välbesökt.

Omkring år 2000 förhandlade styrelsen med dåvarande hyresgäst av föreningslokalen, om att HSB Krönet skulle överta kontraktet av lokalen. När sedan kontraktet löpte ut ett halvår senare var lokalen i HSB ägo. Dåvarande ordförande Stig Jonsson berättar att pensionerade medlemmar åtog sig arbetet med att renovera och iordningställa lokalen så att den kunde användas som föreningslokal. Bengt Johansson, föreningens revisor, var projektledare för arbetet. Som mest höll 15-17 personer på med byggnationen.

Invigningen av föreningslokalen Träffpunkten gick av stapeln 2001. Kostnaden för arbetet slutade på 863000 kr. Själva arbetsinsatsen utfördes ideellt. Harriet Carlsson stod för en mycket uppskattad lunchservering.

Stambytet i föreningen började 2002. Alla badrum blåstes ut, och avlopp samt vattenledningar byttes. Vallokal 2006 Byte av elledningar höjde amperestyrkan, och automatsäkringar installerades. Tre lägenheter inköptes för att hysa medlemmar som evakuerades p.g.a. renoveringen. Mobila toaletter och duschar sattes upp utanför husen så att medlemmarna kunde sköta det nödvändiga under reparationsarbetet. Stambytet avslutades 2004.

Vid valet år 2006 användes Träffpunkten som vallokal.

Detta var ett axplock ur Krönets historia. Jag vill tacka Hans Ericson, Stig Jonsson, Bengt Johansson och Berit Olofsson som har varit behjälpliga med uppgifter, samt bidragit med bilder från flydda tider.

Vivi-Anne Berglund

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster