HSB BRF KRÖNET

HSB NABO

Föreningen har ett avtal med HSB Nabo. Detta är en tjänst som föreningen betalar för och kostar dig som medlem ingenting.

Kontaktperson:Jonas Halvarsson

Telefon: 010-442 21 35 mailadress: jonas.halvarsson@hsb.se

Här kan du ladda hem en broschyr om HSB Nabo

DETTA KAN HSB NABO HJÄLPA TILL MED

Kontinuerligt arbete med medlemmar som drabbats av
demenssjukdomar, fysiska och psykiska sjukdomar eller
missbruksproblem.

Kontakter - samtal och besök - med medlemmar.

Föreslå och förmedla service i hemmet.

Kontakter med sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter.

Kontakter med anhöriga.

Förslag till åtgärder och hjälförmedling vid störningsärenden
och avgiftsrestantier.

Förmedling av kontakt med frivilliga organisationer.

Konflikthantering bostadsrättshavare,/medlemmar.

Upplever du att det finns problem i din förening? Grannar som
mår dåligt eller stör? HSB NABO är det smarta, mänskliga och
professionella sättet att lösa konflikten på.

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster