HSB BRF KRÖNET

Stambyte

Efter beslut på extra stämma 5/11-2001. Påbörjades arbetet 2/4-2002. Alla badrum blåstes ut, och avlopp samt vattenledningar byttes. Byte av elledningar höjde amperestyrkan, och automatsäkringar installerades. Tre lägenheter inköptes för att hysa medlemmar som evakuerades p.g.a. renoveringen. Mobila toaletter och duschar sattes upp utanför husen så att medlemmarna kunde sköta det nödvändiga under reparationsarbetet. Stambytet avslutades 2004.
Här finns en pdf med kostnaderna för stambyte sammanställda

kontrakt-paskrivning3.JPG

Lennart Björk skriver på kontraktet med Skanska

Stambyte.JPG

Bodarna på utsidan

Byggchefen-Jens-in-action.JPG

Byggchefen Jens in action

Asbestsanerning.JPG

Asbetsanering

Murare-in-action-uppg.17-hoo9568eger.JPG

Murare in action

Lars-modul-inkaklad.JPG

Inkaklad modul

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster