HSB BRF KRÖNET

Stora Händelser

Här finner du som medlem information om våra stora händelser
Föreningens nästa stora händelse är att se över tvättstugorna mer om det kan du läsa om under rubriken Framtidens tvättstuga.

På lite sikt så ska det finnas info om våra andra stora händelser som är avslutade.

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster