HSB BRF KRÖNET

Sunfleet Bilpool

Sunfleet bilpool har en bil stående bakom block 2 platsen bredvid handikappplatsen.
Som HSB medlem har du ett medlemserbjudande att ta del av.

Här kan du läsa mer om medlemserbjudandet.

Att tänka på är att du måste ha ditt medlemsnummer i HSB till hands när du tecknar erbjudandet.
Ditt medlemsnummer finner du i HSB Portalen

Se mer information på Sunfleets hemsida

Sunfleet

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster