HSB BRF KRÖNET

Vatten & Avlopp

Stopp i Avloppet

Föreningen har tecknat Serviceavtal med Cleanpipe Sverige AB

Felanmälan gör du på fastighetskötare-expeditionen, vilken du finner på Fastlagsgatan 49. Det är på norra gaveln av Block IV (östra låghuset), i källarplan. Anmäl i god tid innan det blir totalstopp.

Du kan naturligtvis också kontakta fastighetskötaren via telefon eller e-mail
Telefon: 031-46 05 40
E-mailadress: fastis@brfkronet.se
Expeditionstider:
Telefontid helgfria vardagar mellan 09.30 - 10.00. Övrig tid finns telefonsvarare.

När du lämnar in en felanmälan, så är det viktigt att du lämnar tydliga uppgifter för att underlätta arbetet för fastighetskötaren:

Namn.
Lägenhetsnummer.
Beskrivning av fel.
Telefonnummer där du kan nås under dagtid.

Cleanpipe-logo.jpg Vid akuta problem
Ring CLEANPIPE Sverige
Journummer 031-33 00 500

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster