HSB BRF KRÖNET

Vävstugan

HSB Krönets vävstuga finns i uppgång 45 på Fastlagsgatan. Där har många arbeten vuxit fram under de 30 år som verksamheten varit igång. För närvarande så finns det 2 grupper igång på måndags- och onsdags-kvällar. Det finns ett tiotal vävstolar, varav en större modell som lämpar sig för bredare mattor och dukar.

Intresseanmälan om deltagande kan göras hos vävinstruktören

Piero Gaiottino
Fastlagsgatan 43

HSB Brf Krönet Fastlagsgatan 19 415 41 Göteborg Telefon 031-46 05 65 Epost Brf Krönet

Webbmaster