Balco har lämnat följande information till oss idag 

Vi vill härmed informera er om nuläget i ert projekt.

Fasaddelen av projektet är i stora drag färdigställd och den fasta byggställningen är borta vilket känns bra. Det återstår mindre delar att färdigställa när vädret tillåter att man utför dessa arbeten igen då vi måste ha en högre dygnstemperatur som vi kan lita på.

Balkongdelen av projektet löper nu på i rask takt och vi har tagit in mer personal för att få allt i mål så att ni ska kunna njuta av era nya balkonger till våren. Vi har ställning och bemanning på samtliga balkonger som återstår att bygga.

För att komma i mål på ett så bra sätt som möjligt så har vi också tagit beslutet att utöka våra arbetstider enligt nedan, vi hoppas ni ser positivt på detta.

Måndag-fredag kl 07.00-19.00

Lördag kl 09.00-15.00

Det som vi inte kan göra klart inne på balkongerna kommer troligtvis vara målningsarbetena, dessa arbeten kommer att utföras så snart vädret tillåter och de kommer att ske inifrån lägenheterna, lappar med tider för detta delas ut i era brevlådor i god tid innan vi behöver tillträde.

Vi räknar fortsatt med att vara klara med hela entreprenaden runt vecka 13–14 med reservation för vissa fasad och målningsarbeten samt eventuell återställning.

Det är fortsatt en hel del byggtrafik i området och vi ber er därför respektera avspärrningar som vi sätter upp samt att iaktta försiktighet när ni rör er i området.

Tack på förhand

Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2024-01-07


Block 1 (stora höghuset) framsidan.

Sista delen av fasställningen tas ner
Balkongmontage på börjas igen
Under vecka 3 är det plannerat att sätta upp kättrare för de sista fem balkongraderna , därefter skall balkongmontage påbörjas.

 

Block 2 (lilla höghuset) framsidan


Klättraren flyttas under vecka 2 till de sista 4 balkongraderna
Elarbeten beräknas starta under  tisdag vecka 2 

Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-12-17

Block 1 (stora höghuset) baksidan.
Nedmontering av ställningen är nu klar 
Återstående arbeten är montering av belysning, städning av mark samt markbesiktning

Block 1 (stora höghuset) framsidan.
Murningen är klar.
Plåtarbeten vid fönster är klart
Fasadarbetena är besiktade 
Balkongmontaget fortsätter efter jul 

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Murningen är klar 
Plåtarbeten vid fönster är klart
Ställningsrivning pågår 
Montaget av balkonger går in i slutskedet vid Fastlagsgatan 17 samt två rader vid Fastlagsgatan 15 (målning på balkonger sker under våren när vädret tillåter). 
Elarbeten beräknas starta under vecka 2 2024

Block 1 (stora höghuset) baksidan.
Nedmontering av ställningen pågår. 
Återstående arbeten är montering av belysning, städning av mark samt markbesiktning

Block 1 (stora höghuset) framsidan.
Murningen är klar.
Plåtarbeten fortsätter.
Ställningen tas ner löpande för att ge plats åt balkongarbeten. 
Klättraren för balkong montage kommer flyttas under vecka 48
Förberedelser för montage av nya balkonger på övriga delar.

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Murningen fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Klättraren förlängs för att täcka hela trippelraden vid Fastlagsgatan 15-17.

Balkongrenovering