Uppdaterad 2023-03-26

Tegelrivningen block 1 balkongsida  startar under vecka 13

Fogningsarbeten pågår på  vid Fastlagsgatan 4-6  se bild 1 nedan 

Gesimsen håller på att färdigställas vid Fastlagsgatan 4-8 se bild 2 nedan. 

Ställningsmontage pågår för fasad block 1 balkongsida

Ställningsmontage för fasad block 2 balkongsida pågår (stannade av på grund av sjukdom)

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.

Renoveringen av fasaden på baksidan av det lilla höghuset pågår

Renovering av östergaveln (ovanför träffpunkten) block 2 pågår

Montaget av de nya balkongerna på låghusen pågår enligt plan 

Det kommer nu vara mycket byggtrafik i vårt område var vänliga och ta det försiktigt.

Vi får många frågor kring tidplanen för projektet. Vi har valt att inte publicera den i sin helhet för att det är ett flytande dokument eftersom många av arbetena är väderberoende. Utan vi kommer att publicera vad som pågår via hemsidan kontinuerligt. 

 

 Bild 1 den ny fogade väggen                                                                                

 

 

  Bild 2 nya plåten på gesimsen 

 

  

 

 

Uppdaterad 2023-03-12

Ställningsmontage pågår för fasad block 1 balkongsida

Ställningsmontage för fasad block 2 balkongsida påbörjas under vecka 11

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.

Renoveringen av fasaden på baksidan av det lilla höghuset pågår

Renovering av östergaveln (ovanför träffpunkten) block 2 påbörjas inom kort

Västergaveln är klar på block 2 ställning tas ner inom den närmaste tiden

Montaget av de nya balkongerna på låghusen pågår

En tillfällig lekplats kommer att skapas under tiden. Mer information kommer.

Det kommer nu vara mycket byggtrafik i vårt område var vänliga och ta det försiktigt.

Uppdaterad 2023-03-04

Besiktningar  av färdiga balkonger påbörjas vecka 10

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.

Renoveringen av fasaden på baksidan av det lilla höghuset pågår

Ställningsmontage har på börjas för resten av baksidan av det lilla höghuset.

Västergaveln är klar på block 2 besiktning torsdag 2023-03-09

Montaget av de nya balkongerna  på låghusen är påbörjade 

En tillfällig lekplats kommer att skapas under tiden. Mer information kommer.

Det kommer nu vara mycket byggtrafik i vårt område var vänliga och ta det försiktigt.

 

Uppdaterad 2023-01-25

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.

Renoveringen är igång av fasaden på baksidan av det lilla höghuset pågår

Upplaget för balkongdelarna på lekplatsen är klart 

Montaget av de nya balkongerna  på låghusen är påbörjade 

Demontering av balkonger Fastlagsgatan 4-6-8 på börjas den 6 februari Se även följande information. 

En tillfällig lekplats kommer att skapas under tiden. Mer information kommer.

Det kommer nu vara mycket byggtrafik i vårt område var vänliga och ta det försiktigt.

Det första leveranserna kom idag.