Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-08-13

Block 1 (stora höghuset) baksidan.

Plåtarbeten pågår
Fogning pågår

Block 1 (stora höghuset) framsidan.

Murning pågår
Plåtarbeten pågår
Arbetet  med att laga betongkepsen pågår 
Förberedelser för rivning av de sista tegeletapperna
Montage av flygande matta inför balkongmontage samt för kvarvarande plåtarbeten  pågår vid Fastlagsgatan 4-6


Block 2 (lilla höghuset)  baksidan

Arbetet i stort sett klart


Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Tegelrivningen klar
Arbetet  med att laga betongkepsen pågår

Övrigt
Målnings arbeten på färdiga balkonger pågår
Kvarvarande besiktningsanmärkningar kommer åtgärdas efter semester perioden
På renoverings sidan av block 1 kommer vattning av fogarna ske även under helgerna. Fogarna behöver vattnas för att inte bränna för snabbt.

Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-07-09

Block 1 (stora höghuset) baksidan.

Ställningsrivning vid Fastlagsgatan 6-8 pågår

Vissa plåtarbeten pågår 

Resterande arbete pausade under vecka 28-31

Block 1 (stora höghuset) framsidan.
Murning pågår under vecka 28–31

Plåtarbeten pågår under vecka 28-31

Arbetet  med att laga betongkepsen pågår *

Ställningsmontage påbörjas under perioden

Ställningsrining vid Fastlagsgatan 4-6 

Block 2 (lilla höghuset)  baksidan
Ställnings rivning klar

Etappen är besiktad 

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Murning pågår vecka 28-31
Tegelrivningen pågår
Balkongmontage på vid gavel Fastlagsgatan 17 görs klart med start vecka 32
Arbetet  med att laga betongkepsen pågår*

Övrigt
Målnings arbeten på färdiga balkonger är pausade till vecka 32

Kvarvarande besiktningsanmärkningar kommer åtgärdas efter semester perioden 
På renoverings sidorna av block 1 & 2 kommer vattning av fogarna ske även under helgerna. Fogarna behöver vattnas för att inte bränna för snabbt.

 *Bentongkeps är den del som sticker ut över tegelfasad se bild nedan 

 

 

Nästa större uppdatering kommer i mitten av augusti om inget oförutsett händer 

Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-06-19

Block 1 (stora höghuset) baksidan.
Byte av skadade balkar ovanför fönstren samt tegelstenar pågår.
Fogning av fasaden pågår.
Ställningsrivning vid Fastlagsgatan 4-6 pågår

Block 1 (stora höghuset) framsidan.
Ny murningen är påbörjad vid Fastlagsgatan 4
Demonteringen av de sista balkongerna  Fastlagsgatan 14 är klart
Tegelrivning pågår.

Block 2 (lilla höghuset) östergaveln samt baksidan
Plåtmonteringen vid östergaveln (ovanför träffpunkten) pågår.
Renoveringen av gesimsen (längst upp på fasaden) pågår på baksidan.
Plåtarbeten runt fönster pågår.

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Nymurningen är påbörjad vid Fastlagsgatan 17
Tegelrivningen pågår
Balkongmontage på vid gavel Fastlagsgatan 17Övrigt
Målnings arbeten på färdiga balkonger pågår.
På renoverings sidorna av block 1 & 2 kommer vattning av fogarna ske även under helgerna. Fogarna behöver vattnas för att inte bränna för snabbt.