Senaste nytt

Vi börjar närma oss målgång i vårt stora projekt det återstår dock en del arbeten som skall göras.

Vi har under veckan besiktigat balkonger på det långa höghuset vid Fastlagsgatan 8 & 10. 
Därefter kommer klättraren att tas ner under kommande vecka.
Tillträde till dessa balkonger blir i mars månad då de två sista etapperna är besiktigade.
Besiktning av de två sista ettaperna sker i mitten av mars.

Under vecka 10 så sker elarbeten vid Fastlagsgatan 13 & 15
Under vecka 11 så sker elarbeten vid Fastlagsgatan 12 & 14

Målning av de senaste balkongerna sker så fort vädret tillåter.
När vädret tillåter så kommer även  besiktnings anmärkningar från fasadarbetena att åtgärdas.

Det är planerat att starta markåterställning runt vecka 14.

Balkongrenovering