Uppdaterad 2023-03-04

Besiktningar  av färdiga balkonger påbörjas vecka 10

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.

Renoveringen av fasaden på baksidan av det lilla höghuset pågår

Ställningsmontage har på börjas för resten av baksidan av det lilla höghuset.

Västergaveln är klar på block 2 besiktning torsdag 2023-03-09

Montaget av de nya balkongerna  på låghusen är påbörjade 

En tillfällig lekplats kommer att skapas under tiden. Mer information kommer.

Det kommer nu vara mycket byggtrafik i vårt område var vänliga och ta det försiktigt.

 

Uppdaterad 2023-01-25

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.

Renoveringen är igång av fasaden på baksidan av det lilla höghuset pågår

Upplaget för balkongdelarna på lekplatsen är klart 

Montaget av de nya balkongerna  på låghusen är påbörjade 

Demontering av balkonger Fastlagsgatan 4-6-8 på börjas den 6 februari Se även följande information. 

En tillfällig lekplats kommer att skapas under tiden. Mer information kommer.

Det kommer nu vara mycket byggtrafik i vårt område var vänliga och ta det försiktigt.

Det första leveranserna kom idag.

Uppdaterad 2022-12-29

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.
Norrgaveln på det stora höghuset är besiktad

Byggandet av ställningar för fasadrenovering av baksidan på det lilla höghuset är klart och renoveringen började lite tidigare än beräknat.

Arbetsvägen vid block 4 är klar och demotaget av balkongerna pågår även där.

Demoteringen av lekplastsen är klar och arbetet med iordningställandet av platsen för upplaget pågår

En tillfällig lekplats kommer att skapas under tiden. Mer information kommer.

Uppdaterad 2022-12-02

Renoveringen av fasaden på baksidan av det stora höghuset pågår.
Renoveringen av norrgaveln på det stora höghuset beräknas vara klart inom den närmaste veckorna 

Byggandet av ställningar för fasadrenovering av baksidan på det lilla höghuset
startar den 5 december. Själva arbetet med fasaden börjar direkt efter nyår se mer information. 

Under vecka 48 börjar arbetet med en arbetsväg till baksidan av block 4
dvs vid Fg. 33 och gaveln av detta hus. Transporter av balkongerna till detta hus kommer att ske via denna arbetsväg.
Demontering av nuvarande balkonger på huset är planerat till att börja vecka 50 Se även följande information om demoteringen  

En arbetsväg kommer även att byggas parallellt med gångbanan ner mot torget
och som går runt gaveln vid Fg. 33 och som skall nå baksidan på block 4.
Transporterna till detta hus kommer att ske via denna arbetsväg. 

Balco behöver ett upplag för balkonger m.m. varför nuvarande lekplats behöver demonteras under arbetstiden
Demonteringen av lekplatesen påbörjas 2022-11-30.
En tillfällig lekplats kommer att skapas under tiden. Mer information kommer.

Det händer även saker på fabriken i Växjö första pallen är packad se bilden nedan