Samtliga balkonger som ingick i de sista etapperna efter jul är nu besiktade. Vi väntar på slutbesked från Stadsbyggnadskontoret innan beskedet om slutbeskedet har kommit får balkongerna inte beträdas.

Så fort beskedet har kommit kommer ett informationspapper i er brevlåda /postbox

Vi inväntar även tidplan för målningen av balkongen 

 

 

Vi börjar närma oss målgång i vårt stora projekt det återstår dock en del arbeten som skall göras.

Vi har under veckan besiktigat balkonger på det långa höghuset vid Fastlagsgatan 8 & 10. 
Därefter kommer klättraren att tas ner under kommande vecka.
Tillträde till dessa balkonger blir i mars månad då de två sista etapperna är besiktigade.
Besiktning av de två sista ettaperna sker i mitten av mars.

Under vecka 10 så sker elarbeten vid Fastlagsgatan 13 & 15
Under vecka 11 så sker elarbeten vid Fastlagsgatan 12 & 14

Målning av de senaste balkongerna sker så fort vädret tillåter.
När vädret tillåter så kommer även  besiktnings anmärkningar från fasadarbetena att åtgärdas.

Det är planerat att starta markåterställning runt vecka 14.

Balco har lämnat följande information till oss idag 

Vi vill härmed informera er om nuläget i ert projekt.

Fasaddelen av projektet är i stora drag färdigställd och den fasta byggställningen är borta vilket känns bra. Det återstår mindre delar att färdigställa när vädret tillåter att man utför dessa arbeten igen då vi måste ha en högre dygnstemperatur som vi kan lita på.

Balkongdelen av projektet löper nu på i rask takt och vi har tagit in mer personal för att få allt i mål så att ni ska kunna njuta av era nya balkonger till våren. Vi har ställning och bemanning på samtliga balkonger som återstår att bygga.

För att komma i mål på ett så bra sätt som möjligt så har vi också tagit beslutet att utöka våra arbetstider enligt nedan, vi hoppas ni ser positivt på detta.

Måndag-fredag kl 07.00-19.00

Lördag kl 09.00-15.00

Det som vi inte kan göra klart inne på balkongerna kommer troligtvis vara målningsarbetena, dessa arbeten kommer att utföras så snart vädret tillåter och de kommer att ske inifrån lägenheterna, lappar med tider för detta delas ut i era brevlådor i god tid innan vi behöver tillträde.

Vi räknar fortsatt med att vara klara med hela entreprenaden runt vecka 13–14 med reservation för vissa fasad och målningsarbeten samt eventuell återställning.

Det är fortsatt en hel del byggtrafik i området och vi ber er därför respektera avspärrningar som vi sätter upp samt att iaktta försiktighet när ni rör er i området.

Tack på förhand

Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2024-01-07


Block 1 (stora höghuset) framsidan.

Sista delen av fasställningen tas ner
Balkongmontage på börjas igen
Under vecka 3 är det plannerat att sätta upp kättrare för de sista fem balkongraderna , därefter skall balkongmontage påbörjas.

 

Block 2 (lilla höghuset) framsidan


Klättraren flyttas under vecka 2 till de sista 4 balkongraderna
Elarbeten beräknas starta under  tisdag vecka 2 

Balkongrenovering