Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-11-01

Block 1 (stora höghuset) baksidan.
Arbetet är besiktigad. Kvarstår några anmärkningar att åtgärda.
Ställningen börjar demonteras inom kort.

Block 1 (stora höghuset) framsidan.
Murning går in i slutskedet.
Plåtarbeten fortsätter.
Balkongmontage vid Fastlagsgatan 4-6 klart, besiktning under vecka 44
Montage av balkongerna vid Fastlagsgatan 8.
Förbredelser för montage av nya balkonger på övriga delar.

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Murningen fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Bygghissen flyttas.
Ställningen vid Fastlagsgatan 17 demonteras.
Ställning för balkongmontage börjar monteras under vecka 45.

Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-10-23

Fasaddelen av projektet är nu återstartad och är upp i full fart

Block 1 (stora höghuset) baksidan.
Fogning klar
Plåtarbeten pågår

Block 1 (stora höghuset) framsidan.

Murning pågår
Tegelrivning klar
Balkongmontage vid Fastlagsgatan 4-6 rad klart besiktning under vecka 43 & 44
Montaage av balkonger vid Fastlagsgatan 8 
Förbredelser för monatge av ny balkonger på övriga delar 

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Tegelrivningen klar
Murning fortsätter
Förbredelser för flytt av bygghiss 
Besiktning av tegelfasad
Besiktning av balkonger gavel 17 1/11 

Övrigt
Vägen bakom block 3 (FG 19-31) kommer tas bort och marken börjar återställas. Hur lång tid arbetet kommer att ta är inte klart.

Ni som har beställt lampa i låghusen blir kontaktade av elektrikern för tidsbokning inför montaget


Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-08-13

Block 1 (stora höghuset) baksidan.

Plåtarbeten pågår
Fogning pågår

Block 1 (stora höghuset) framsidan.

Murning pågår
Plåtarbeten pågår
Arbetet  med att laga betongkepsen pågår 
Förberedelser för rivning av de sista tegeletapperna
Montage av flygande matta inför balkongmontage samt för kvarvarande plåtarbeten  pågår vid Fastlagsgatan 4-6


Block 2 (lilla höghuset)  baksidan

Arbetet i stort sett klart


Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Tegelrivningen klar
Arbetet  med att laga betongkepsen pågår

Övrigt
Målnings arbeten på färdiga balkonger pågår
Kvarvarande besiktningsanmärkningar kommer åtgärdas efter semester perioden
På renoverings sidan av block 1 kommer vattning av fogarna ske även under helgerna. Fogarna behöver vattnas för att inte bränna för snabbt.

Uppdaterad status för arbetet med renoveringen 2023-07-09

Block 1 (stora höghuset) baksidan.

Ställningsrivning vid Fastlagsgatan 6-8 pågår

Vissa plåtarbeten pågår 

Resterande arbete pausade under vecka 28-31

Block 1 (stora höghuset) framsidan.
Murning pågår under vecka 28–31

Plåtarbeten pågår under vecka 28-31

Arbetet  med att laga betongkepsen pågår *

Ställningsmontage påbörjas under perioden

Ställningsrining vid Fastlagsgatan 4-6 

Block 2 (lilla höghuset)  baksidan
Ställnings rivning klar

Etappen är besiktad 

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Murning pågår vecka 28-31
Tegelrivningen pågår
Balkongmontage på vid gavel Fastlagsgatan 17 görs klart med start vecka 32
Arbetet  med att laga betongkepsen pågår*

Övrigt
Målnings arbeten på färdiga balkonger är pausade till vecka 32

Kvarvarande besiktningsanmärkningar kommer åtgärdas efter semester perioden 
På renoverings sidorna av block 1 & 2 kommer vattning av fogarna ske även under helgerna. Fogarna behöver vattnas för att inte bränna för snabbt.

 *Bentongkeps är den del som sticker ut över tegelfasad se bild nedan 

 

 

Nästa större uppdatering kommer i mitten av augusti om inget oförutsett händer 

Balkongrenovering