Bostadsrättsföreningen HSB krönet bildades 1959 och inflyttningen påbörjades i slutet av året.
Marken runt fastigheterna bestod då mest av lera och annat skräp, men det hindrade inte de första entusiasterna att flytta in. 1959 tillsattes en interimsstyrelse som ansvarade för föreningen till dess att den första styrelsen bildades 1960. Det första årsmötet hölls 1961.

 

 

Hans Ericson och Stig Jonsson har berättat om de första och största händelserna som har utspelat sig under de först 45 åren. 

Under den första tiden fanns det två fastighetsskötare och 4 städerskor som var anställda i föreningen. Under 15 år fanns det en livsmedelsbutik i nuvarande Träffpunkten. När den lades ner var det under en tid ett möbelupplag. När möbelupplaget försvann då öppnades en Bingo i lokalen. Många medlemmar och andra tyckte att det var trevligt med en Bingolokal, den var välbesökt. Det fanns medlemmar som inte tyckte om att det var Bingospel i föreningens lokaler. Människor gick runt med protestlistor och det var en uppretad stämning mot att Bingon fick finnas kvar. Styrelsen fick till slut bingoarrangörerna att avsäga sig sitt kontrakt med föreningen. Till glädje för vissa, till sorg för andra.

Det var ont om P-platser på Krönet. Fler och fler medlemmar köpte bil och ville ha en P-plats. Ett parkeringsdäck byggdes mellan 1966–67. Det fanns då platser under och ovanpå däcket. Nu slapp medlemmarna leta P-plats och gatan blev fri från parkerade bilar.

1983 startade föreningen en vävstuga där vävteknikens hemligheter lärdes då ut av Siw Fernström. Det var många intresserade och de som inte fick någon plats fick sätta upp sig på en väntelista. Två dagar i veckan var vävlokalen öppen och flitens lampa lyste över de deltagande.

Det fanns en lekskola på Krönet på 60-talet. Den var belägen där förtroendemannen nu har sin expedition. De flesta barnen gick på lekis på Krönet.

Ny lekplats byggdes under 79/80. Det höjdes höga röster från mammorna(!) i föreningen.
Barnen måste få en riktig lekplats! skallade ropen. Styrelsen lyssnade på mammorna och en ny lekplats stod färdig 1980.
1985 firades krönets 25-jubileum under hela året med olika tillställningar. På 25-årsdagen var det ett hejdundrande kalas, Sven Kahnbergs trio stod för underhållningen i ordförandes garage! Den nyinköpta flaggstången restes och flaggan hissades.
Det stora kalaset gick av stapeln i augusti, utomhus. Det var en vild chansning vädermässigt, men vädergudarna stod föreningen bi. Regnet kom på kvällen när bord och stolar bars in, det kan man kalla tur. För kvällsunderhållningen stod Berit Bäckström, Lennart Pluttén samt Sven Kahnbergs trio.

1987 beslutades på en extrastämma att ett byte av dåvarande fönster till 3-glasfönster skulle göras. Det innebar att fönstren blev tätare och lättare att hantera. Man behövde inte hänga i krokig arm och tvätta fönstren, nu kunde man lätt och smidigt vända dem.

1991-1992 så inglasades föreningens balkonger. Efter att en besiktning hade gjorts av de gamla balkongerna fann man att dessa var i så dåligt skick att de måste stängas. Det fanns ett motstånd mot att inglasa balkongerna, men vid en extrastämma beslutades att så skulle ske. Ny bottenplatta och breddning med 30 cm gjordes. Kostnaden för balkongrenoveringen slutade på 14 miljoner. De medlemmar som var emot balkongrenoveringen var glada när arbetet var klart. Ordförande Hans Ericson fick både blommor och choklad som tack för att renoveringen hade drivits igenom. 

Under 1997 fördes en diskussion om hur P-däcket, som byggdes 1966, skulle renoveras och snyggas till. Önskemål fanns att den gråa betongen skulle "trollas" bort och att däcket skulle göras litet ljusare. Tyvärr misslyckades entreprenören med arbetet, det blev fel färg på ytskiktet på fasaden. Tvärribbor sattes upp på utsidan för att försöka dölja den fula fasaden. Många medlemmar var missnöjda och styrelsen var av samma uppfattning. Arbetet slutfördes ändå.

Krönets 40-årsjubileum firades 1999. Stora tält var uppsatta på parkeringen vid containern.
Det finns en film på youtube om det kalaset, välkomna att titta på den.

Omkring år 2000 förhandlade föreningen med en dåvarande hyresgäst till affärslokalen om att överta kontraktet av lokalen. När sedan kontraktet löpte ut ett halvår senare, då övertog föreningen lokalen. Dåvarande ordförande Stig Jonsson berättade att pensionerade medlemmar åtog sig arbetet med att renovera lokalen till samlingslokal åt föreningen.
Föreningens revisor Bengt Johansson var projektledare för arbetet. Som mest så höll 15-17 medlemmar på med renoveringen.
År 2001 var det invigning av föreningslokalen, kostnad 863 000 kr. Själva arbetet utfördes ideellt. Harriet Carlsson stod för en uppskattad lunchservering. Lokalen, som döptes till Träffpunkten har varit plats för många fester. Föreningen har alltid haft en fritidskommitté som har anordnat många roliga evenemang. Det har varit luciafirande, julfester, ljusstöpning, makramé kurs och mycket mer. På Nyårsafton har de som önskat varit välkomna att fira det nya året med sina grannar.

Det var dags för stambyte 2002. Alla badrum tömdes och avlopp samt vattenledningar byttes. Väggarna i badrummen kaklades. Ny dusch eller nytt badkar sattes in. Medlemmarna hade möjlighet att själva bestämma färg på kakel, dusch eller badkar. Byte av elledningar där amperestyrkan höjdes och automatsäkringar installerades. Tre lägenheter inköptes för att hysa medlemmar som evakueras på grund av renoveringen. Mobila toaletter sattes upp framför husen för att medlemmarna skulle kunna sköta det som naturen krävde i samband med stambytet drogs även internet förbindelse till alla lägenheter stambytet avslutades 2004.

2013 påbörjades mark och miljöarbetet. Dräneringen runt husen var i mycket dåligt skick och behövdes göras om helt och hållet. I samband med det här stora arbetet gjordes även utemiljön om med ny markbeläggning, ny belysning samt nya utemöbler och grillplatser. Projektet avslutades 2015. Mer information om projektet finns här.

2018 ansökte föreningen om bidrag från länsstyrelsen och klimatklivet till en solcellsanläggning samt laddstationer för elbilar och laddhybridsbilar. I slutet av 2018 beviljades föreningen stöd till båda investeringarna. Arbetet med de 50 laddstationer avslutades under 2019 och är nu i drift. Solcellsanläggningen godkändes i slutet av 2019 men arbetet med anläggningen fortsätter under 2020–2022. På Krönets hemsida kan du läsa mer om vår solcellinstallation.