Föreningen har under 2019-2020 installerat en stor solcellsanläggning.
Samtliga tak som är lämpliga för solceller har använts för att placera solcellspaneler på.

Panelerna omvandlar solstrålningen till likström som leds ner till våra 6 elcentraler där växelriktare omvandlar likströmmen till växelström som kan användas till att ersätta en del av elen som köps in från Telge energi. Överskottet som uppstår under soliga dagar under sommaren säljs till Telge Energi.
Elkostnaderna minskar framför allt på sommarhalvåret.
 
Anläggningen omfattar följande:
   Block I   (Stora höghuset)   431 paneler
   Block II  (Lilla höghuset)     156 paneler
   Block III (Västra låghuset)  312 paneler
   Block IV  (Östra låghuset)   407 paneler
Totalt 1306 paneler med maximal effekt på 320 W vardera. Teoretisk totaleffekt 418 kW.      

Livslängden på solcellspanelerna på taketet förväntas vara på minst 30 år.                                                            
När det blir aktuellt att byta ut anläggningen så är det också aktuellt
att byta pannorna på taken. Det blir då aktuellt integrera solcellspaneler
med takbeläggningen.

Under 2023 producerade anläggningen 142 000 kWh för internt bruk. Föreningen sålde 104 000 kWh. Totalt 246 000 kWh. 

Under 2022 producerade anläggningen 176 000 kWh för internt bruk. Föreningen sålde 140 000 kWh. Totalt 316 000 kWh.

Under 2021 producerade anläggningen 142 000 kWh för internt bruk. Föreningen sålde 57 000 kWh. Totalt 199 000 KWh.

Under 2020 producerade  anläggningen 137 000 KWh för intern bruk. Föreningen sålde 79 000 KWh. Totalt 217 000 KWh.

Nedan så kan du se en film över solcellsanläggningen  filmen är tagen av Robin Holmkvist Drönarfoto