Krönets fritidskommité anordnar aktiviteter för föreningens medlemmar. 
Har du aktivtetsförslag så går det bra att kontakta fritidskommitén på

Vår fritidskommité aktiviteter annonseras på föreningens hemsida samt på föreningens anslagstavlor 
Unni Noren Eilersen
Fastlagsgatan 23

 

Benny Larsson
Fastlagsgatan 8

  Lasse Johansson
Fastlagsgatan 13
 
Gun Holmgren
Fastlagsgatan 35

 
Ing-Marie Gustavsson
Fastlagsgatan 10

 
Anne-Maj Kristensson
Fastlagsgatan 29