Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Lena Hedberg Larsson
Fastlagsgatan 10
Telefon: 073-7735002

   

Vice Ordförande
Mats Johannesson
Fastlagsgatan 17

      

Sekreterare
Lars Andersson
Fastlagsgatan 17

 

Vice Sekreterare 
Vivi-Anne Berglund
Fastlagsgatan 4
 

Förtroendeman
Lennart Björk
Fastlagsgatan 15
Telefon: 073-7735003

 

Ledamot
Anette Söderborg
Fastlagsgatan 17 

 

HSB ledamot
Roland Nyström