För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand behöver man ansöka om tillstånd hos styrelsen. Om styrelsen beviljar din ansökan sker det i regel bara för ett år.

Föreningen tar även ut en avgift för andrahandsupplåtelse enligt §12 i stadgarna. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp delat på 12 kalendermånader

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning under §40 i våra Stadgar

Föreningen godkänner endast HSB:s blankett den finner du nedan
När du har fyllt i blanketten så lämnar du den till Expeditionen på Fastlagsgatan 19
Din ansökan behandlas senare på ett ordinarie styrelsemöte.

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökan-om-andrahandsupplatelse