Vår förening har en återvinningstation i anslutning till garaget.

Många tror att det frivilligt att sortera sina sopor, men det är faktiskt lag på att vi måste källsortera vårt avfall. En vanlig missuppfattning är att det som sorteras blandas och eldas upp i slutändan, men det är definitivt inte sant.

 

Återvinningstation
I vår återvinningstation så kan du lämna i princip alla typer av avfall.

Att källsortera sina sopor behöver inte vara krångligt eller tidskrävande. En smidig lösning är att lägga sina förpackningar i en papperskasse ell liknande, som man tar med till återvinningstationen. Sedan sorterar man förpackningarna i rätt kärl.