Enligt lag så måste föreningen utföra ett systematiskt brandskyddsarbete. Till vår hjälp har vi anlitat Anticimex. Företaget kommer till föreningen en gång om året för kontroll av brandsläckare m.m. Anticimex har även hjälpt oss med att upprätta den dokumentation som föreningen måste ha enligt lag.

Under året görs även systematiska kontroller av brandskyddet av styrelsens brandskyddsansvarige samt av våra fastighetsskötare. Ser du som medlem något som inte verkar okej kontakta då våra fastighetsskötare.

ATT TÄNKA PÅ
Det är förbjudet att förvara föremål i trapphusen så som barnvagnar, papper, kartonger och prydnadsföremål. Detta dels för att om en brand anläggs i till exempel en barnvagn blir det mycket kraftig rökutveckling och dessutom försvårar föremål i trapphusen brandmännens arbete.
Barnvagnar skall förvaras i anvisade utrymmen eller i egen källare.

I din egen lägenhet finns en brandvarnare installerad men det är upp till dig som medlem att se till att den fungerar. En brandvarnare brukar ha en livslängd på 10 år på baksidan står ett datum bör bytas innan.

Om datumet närmar sig ska du byta ut din brandvarnare.  En bra tumregel är att byta batteriet till 1 advent varje år.

För övrigt är följande bra att ha i sin lägenhet

  • Brandfilt
  • Brandsläckare