Gruppanslutning av bredband från A3 från 6 maj 2019

Till varje lägenhet har kabel dragits för bredbandsanslutning. Uttaget finns vanligen i hallen i de flesta lägenheter.

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med A3 och som omfattar samtliga hushåll i föreningen och som gäller i 5 år. 
Gruppanslutningen betalas av föreningen.

Avtalet anger 1000/1000 Mbits fram till föreningen. Hastigheten begränsas dock till lägre hastigheter av den utrustning som används i hemmet.

Kontakta A3s kundservice vardagar 08:00 till 17:00 via tel. 0770-910 000 eller via epost: för att beställa tjänster eller utrustning.
Glöm inte att ange HSB Brf Krönets kundnummer: 99003331vid kontakt med kundservice