Gemensamt El-avtal för alla inom föreningen
Den 27 februari 2007 hade föreningen en extrastämma där medlemmarna fick möjlighet att ta ställning till om föreningen skulle införa s.k. enhetsmätning av el.
Extrastämman beslöt då enhälligt att föreningen skulle teckna elavtal för både den gemensamma elen samt medlemmarnas elförbrukning.

Föreningen faktureras därefter för all el som används. Eftersom det fortfarande finns el-mätare för varje lägenhet så debiterar föreningen ut kostnaderna för varje lägenhets elförbrukning. Som framgår av avgiftsavierna så finns debiteringen för er egen elkonsumtion med några månaders fördröjning. I föreningens årsberättelse så redovisas också den gemensamma el och medlemmarnas elförbrukning separat.
För närvarande kostar elen 1,40 kr/kWh inklusive alla skatter och nätavgifter. 

Genom att föreningen tecknar avtal för all el inom föreningen så kan föreningen hålla elkostnaderna låga och medlemmarna slipper att betala några fasta kostnader för avtal. Vidare slipper medlemmarna också att bevaka elmarknaden och upphandla nya elavtal vilket styrelsen numera gör.  
Vårt nuvarande elavtal gäller till 2021-06-30