Samtliga entréer, vind och källardörrar är utrustade med nyckel system för att öka säkerheten för de boende. för besökare finns porttelefon att använda, men kom ihåg att inte släppa in obehöriga, det finns personer som ringer på och chansar på att bli insläppta.

Glöm heller inte att se till att dörren slår igen efter dig. Om en dörr (entré eller källardörr) inte går i lås så är det bra att du snarast anmäler detta till fastighetsskötaren.
I entrén finns det anslagstavlor där styrelse och fritidskommitté anslår meddelanden. Där finns även våra postboxar där du får din post utdelad. På Fastlagsgatan 13-17 finns de i källaren.
Det är förbjudet att förvara föremål  i trapphusen såsom barnvagnar, papper, kartonger och prydnadsföremål. Detta dels för att om en brand anläggs i till exempel i en barnvagn, blir det en mycket kraftig utveckling och dessutom försvårar föremål i trapphusen brandmännens och städpersonalens arbete.

Barnvagnar förvaras i anvisade utrymmen eller i egen källare.

 

All städning är utlagd på entrepenad till Express bygg & Fastighet

Nyckelbrickor
När man erhållit sina brickor är det viktigt att man så snart som möjligt testar att man verkligen kommer in genom de dörrar man skall ha tillträde till.

OBS förlorade nyckelbrickor skall snarast anmälas till förtroendeman. Brickan spärras och blir då oanvändbar. På det viset minskar risken att vi får in obehöriga i våra utrymmen.

Tappar man bort sin bricka eller vill ha en extra så kostar de 100:-