Föreningen har ett avtal med Grannfrid 

Detta är en tjänst som föreningen betalar för och kostar dig som medlem ingenting.

Kontaktperson: Jonas Halvarsson
Telefon: 0700-91 58 80 mailadress: 

Kontaktperson: Sandra Mellgård Davis
Telefon: 0700-91 58 81 mailadress: 

Folder att läsa Grannfrid

 

Detta kan Grannfrid hjälpa er med:

 

Hantering av störningsärenden

Vi utreder och agerar på ett korrekt, effektivt och opartiskt sätt med målet att få till en snabb och hållbar lösning.

Misstänkt andrahandsuthyrning

Vi ser till att reglerna följs och att rätt personer bor på rätt adress, för att skapa trygghet och ordning i bostadsområdet.

Stöd vid problem relaterade till missbruk, psykisk ohälsa eller demenssjukdom

Vi stöttar och säkerställer kontakt med rätt vård- eller omsorgsinstans, för en fungerande boendesituation.

Medling och konflikthantering

Genom enskilda samtal eller gemensamma möten arbetar vi för att lösa konflikter och åter­ ställa grannsämjan.

Hantering av sanitär olägenhet och samlar­ problematik

Vi verkar för en långsiktig lösning med fokus på att skapa en hälsosam och säker boendemiljö.

Arbeta vräkningsförebyggande

Vi stöttar och vägleder boende med betalningsproblem.