Föreningen har ett avtal med Boendesociala gruppen (F:D HSB Nabo)

Detta är en tjänst som föreningen betalar för och kostar dig som medlem ingenting.

Kontaktperson:Peter Hjelm
Telefon: 010-442 21 35 mailadress: 

Folder att läsa Boende social service

 

DETTA KAN Boendesociala Gruppen HJÄLPA TILL MED

 • Kontinuerligt arbete med medlemmar som drabbats av
  demenssjukdomar, fysiska och psykiska sjukdomar eller
  missbruksproblem.''

 • Kontakter - samtal och besök - med medlemmar.
  Föreslå och förmedla service i hemmet.

 • Kontakter med sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter.

 • Kontakter med anhöriga.

 • Förslag till åtgärder och hjälförmedling vid störningsärenden
  och avgiftsrestantier.

 • Förmedling av kontakt med frivilliga organisationer.

 • Konflikthantering bostadsrättshavare,/medlemmar.

 • Upplever du att det finns problem i din förening?

 • Grannar som mår dåligt eller stör?

Boendesociala gruppen är det smarta, mänskliga och professionella sättet att lösa konflikten på.