Till varje lägenhet finns fiberkoax indragen för i första hand TV. Kontakten finns vanligen i vardagsrummet.
Föreningen tecknar avtal med Comhem om ett grundutbud av kanaler.

När du gör en kanalsökning använd nätverks-ID för Göteborg 41002 om du blir tillfrågad om detta.

Följande kanaler finns tillgängliga digitalt hos oss:

            

        

 

 

Vill du dom medlem ha ett större utbud av kanaler så tecknar du ett eget avtal Comhem

Den 8 september 2020 släckte comhem ner sitt analoga nät. Detta var Comhems beslut och inget föreningen kunde påverka.

Comhem erbjuder också digitala tjänster för bredband samt telefoni. Dessa tjänster beställs separat av medlemmarna.
Se mer information på Comhems hemsida