Föreningen har totalt 192 + 94 garage- och parkeringsplatser att hyra ut till medlemmarna. Det är brist på platser så för många av dem är det lång kötid. Om du har önskemål om en garage- eller parkeringsplats kontakta förtroendeman.

Parkeringsplatser (uteplatser) finns på flera platser inom föreningen om du vill eller behöver kort gångavstånd till bilen. Oftast finns det någon parkeringsplats ledig. För garageplatserna får man oftast stå i kö en tid för en sådan plats. Föreningen har också 23 varmgarage i markplanet på höghusen. För dessa platser är det långa kötider.

Föreningen har nu också installerat 50 st laddstationer samt nya motorvärmare i garaget. Laddstationerna kan endast användas för att ladda elbilar samt ladd-hybrider. Motorvärmaruttag får ej användas av säkerhetsskäl. Stationerna finns på flera ställen inom garaget så det finns goda möjligheter att få en plats med en laddstation. För parkeringsplatserna utomhus finns även ett antal laddstationer i närheten av garaget. Varmgaragen är förberedda för installation av laddstation. För att laddstationen skall kunna användas måste den aktiveras av föreningen.

För att få tillgång till någon av alla platser krävs att medlemmen skriver på ett hyresavtal för sin plats. Hyresavtalet reglerar vad som gäller för parkeringen.

Avgifter för parkeringsplatser från och med 1 juli 2019   

Parkeringsplatser utomhus utan motorvärmaruttag          150 kr/mån
Parkeringsplatser utomhus med motorvärmaruttag          210 kr/mån

Garageplatser övre däck utan motorvärmaruttag              215 kr/mån
Garageplatser övre däck med motorvärmaruttag              275 kr/mån

Garageplatser undre däck utan motorvärmaruttag            345 kr/mån     
Garageplatser undre däck med motorvärmaruttag            405 kr/mån

Garageplatser genomfarten däck utan motorvärmaruttag     305 kr/mån
Garageplatser genomfarten däck med motorvärmaruttag     365 kr/mån

P-platser med ej aktiverad laddplats debiteras som P-plats utan motorvärmaruttag.
P-platser med aktiverad laddplats.  Tillkommer 100 kr/mån som hyra för laddstationen + 2 kr/kWh för elen.

Fjärrkontroll till P-däcket går att beställa och debiteras då med 20:-/mån. Debiteringen avser underhåll, batteribyte. Behöver du ersätta en borttappad fjärrkontroll, så är kostnaden för en ny 450:-.
Batteribyte görs av vår fastighetsskötare.

Förvara inte fjärrkontrollen i bilen, och glöm inte att anmäla förlorad fjärrkontroll till förtroendemannen snarast!

Det finns också 23 st besöksparkeringar fördelat på 2 områden. De är avgiftsbelagda via P-automater.

Bilaga: Ordningsföreskrifter för parkering 

Bruksanvisning: Motorvärmare