Samlingslokalen Träffpunkten är belägen bredvid Fastlagsgatan 13. Den används till fritidskommitténs gemensamma aktiviteter, och hyrs dessutom ut till fester etc. I lokalen finns bord, stolar samt porslin & bestick för cirka 100 personer.

Bokning av Träffpunkten sker hos fastighetsskötaren. Du kan hyra den från klockan 12.00 till klockan 11.00 följande dag, och städning får påbörjas klockan 08.00, och skall vara slutförd klockan 11.00. Ljuset i lokalen släcks klockan 22:00.

Godkänns inte städning efter återlämnande av nycklar, så utgår en städavgift på 1000 kronor. Vid skada och åverkan på inventarierna debiteras detta medlemmen.

Kostnaden för att hyra samlingslokalen är 300 kronor.

Nedan kan du ladda ner hyresavtalet

Hyresavtal Träffpunkten

Det är bara tillåtet att vara 50 personer för närvarande i Träffpunkten enligt pandemilagen det är du som hyr som ansvarar för att det inte är mer