Renovering Avloppstammar

Föreningen kommer med start den 11 januari att renovera sina avloppstammar i bottenplattorna. Du kan läsa mer ingående om arbetet i Information avloppsstammar. När det blir dags för din uppgång kommer mer information i din brevlåda.