Lägenhetspriser

För dig som vill följa prisutvecklingen hos  Brf Krönet kan titta på den här statistiken 2021-grafer.