Träffpunkten

Från och med den 1 september är det möjligt att boka Träffpunkten igen. 

HÖGST 50 PERSONER i lokalen (enligt Regeringens rekommendationer). Du som hyr är ansvarig att detta följs

Du bokar som vanligt hos fastighetsskötaren