Rökning på balkonger

Med anledning av att många medlemmar har hört av sig och klagat på grannars rökning på balkongerna så har styrelsen frågat en jurist på HSB angående vad föreningen kan göra i frågan. Tyvärr kan föreningen inte göra något i dag utan att det kommer lagstöd i frågan.

 

HSB har lämnat sina kommentarer om rökning på balkongerna och vi bifogar dessa (se länken nedan).

Rökning på balkong

Nyheter