Startinformation om projektet

Startinformation som är utdelad

Bygglovsansökan är inlämnad. Projektet kommer att starta under augusti månad med baksidan på block 1.

Vid föreningens extra stämma den 12 maj röstade stämman enhälligt ja till styrelsens förslag att förlänga balkongerna. Processen kommer nu att rulla vidare. På den här sidan kommer ni att kunna följa arbetet under projektets gång.

Nedan finner ni de dokument som även är utdelade till alla lägenheter

Visningsfolder BrfKrönet

Inbjudan BrfKrönet

Styrelsens brev

 

 

Balkongrenovering