Garage och P-platser
Här på Krönet så har vi ett P-däck i 2 plan, som sammanlagt innehåller 169 platser. Utanför P-däcket så finns det 94 markerade platser fördelat på 2 områden. Dessutom så finns det 23 varmgarage i markplan i block 1 och 2. Innehavare av P-plats ansvarar själv för eventuell sopning och snöskottning på den egna platsen. Vill du hyra P-plats, eller ställa dig i kö för garageplats, så kontaktar du förtroendemanna-expeditionen.

Det finns också 23 st besöksparkeringar fördelat på 2 områden. De är avgiftsbelagda via P-automater.

Fjärrkontroll till P-däcket går att beställa och debiteras då med 20:-/mån. Debiteringen avser underhåll, batteribyte. Behöver du ersätta en borttappad fjärrkontroll, så är kostnaden för en ny 450:-.
Batteribyte görs av vår fastighetsskötare.

Förvara inte fjärrkontrollen i bilen, och glöm inte att anmäla förlorad fjärrkontroll till förtroendemannen snarast!

Cykelförråd
I vissa källare finns cykelförråd med direktingång från gården/gatan. Dörrarna till cykelförråden öppnas med Nyckelbrickan (taggen). Var vänlig och stäng dörren efter dig för att undvika risken för inbrott i källarförråden.

Om du använder din cykel väldigt sällan (eller inte alls) är det bättre att du ställer den i ditt förråd för att på så sätt skapa mer utrymme för dem som använder sin cykel ofta.

I cykelförråden ställer vi inte barnvagnar har du barnvagn så kontakta vår förtroendeman för plats i barnvagnsrum.