Följande arbeten pågår eller kommer att starta inom kort.

Block 1 (stora höghuset) baksidan.
Nedmontering av ställningen pågår. 
Återstående arbeten är montering av belysning, städning av mark samt markbesiktning

Block 1 (stora höghuset) framsidan.
Murningen är klar.
Plåtarbeten fortsätter.
Ställningen tas ner löpande för att ge plats åt balkongarbeten. 
Klättraren för balkong montage kommer flyttas under vecka 48
Förberedelser för montage av nya balkonger på övriga delar.

Block 2 (lilla höghuset) framsidan
Murningen fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Klättraren förlängs för att täcka hela trippelraden vid Fastlagsgatan 15-17.

Balkongrenovering